De voorgeschiedenis van Bergschenhoek Civiele Techniek begint in 1956 met de start van Betonwarenfabriek Hercules N.V.. In deze fabriek werden binnenmuurstenen gefabriceerd, die later werden toegepast voor woonhuisventilatie. In 1965 werd de naam van Hercules gewijzigd in Industrie en Handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.(IHB).

Binnen de vanuit Krimpen aan den IJssel geleide Rook Groep bleef IHB zich ook de jaren daarna richten op woonhuisventilatie. Het toenemende belang van de isolatie in woningen leidde ertoe, dat mechanische woonhuisventilatie zijn intrede deed. In reactie hierop begon IHB rond 1970 met de productie van mechanische woonhuisventilatoren en spiraalgefelste luchtkanalen, en legde zij de basis voor haar huidige leidinggevende positie in de markt voor woonhuisventilatie in Nederland. De specialisatie tot groothandel betekende vervolgens in 1979 het volledig afstoten van de fabricage van betonwaren en de overgang van beton naar staal werd een feit.

Naast de gestage groei van ventilatie in de woningbouw, bleek dat het principe van gegolfde stalen buizen (Spirosol)  ook goed toepasbaar was voor de GWW-sector in Nederland  Dit leidde in 1980 tot het ontstaan van de afdeling Civiele Techniek binnen IHB. De kernactiviteit van de afdeling was productie en verkoop van gegolfd plaatstaal, zoals Spirosol, Multi-plate en Watersilo’s. In de jaren tachtig groeide de afdeling Civiele Techniek door, het Spirosol programma werd uitgebreid met vuilroosters, stuwen, afsluiters, etc.

In 1993 werd Hatrag Bouwsystemen B.V. en Flexal B.V. (gespecialiseerd in de productie en verkoop van stalen duikerbuizen Spirosol en Multi-Plate)  te Zevenbergen, overgenomen. Deze bedrijven worden geïntegreerd in de afdeling civiele techniek van IHB. Een jaar later leidde dit tot de verzelfstandiging van een nieuwe werkmaatschappij, namelijk, Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.(BCT)

In 2004 wordt ook een productielijn geïnstalleerd voor de productie van gegolfd plaatstalen water– en mestsilo’s, en ventilatiekanalen t.b.v. opslag van aardappelen en knolgewassen.

BCT richt zich vanaf dat moment weer volledig op haar kernactiviteiten, de productie en verkoop van gegolfd plaatstaal voor duikers, veetunnels, onderleiders, faunapassages, cerviducten, watersilo’s, etc.. Het programma wordt gecompleteerd met RObu-kunststofbuizen, stalen geleiderail, ROwat kunststof beschoeiingen en damwand, Gatic Slotdrain (lijnafwatering) en Biosorpfilters voor biologische filtering/behandeling van stanklucht.