Verwerkingsmethoden

Er zijn een groot aantal technieken om ROwat kunststof damwanden te installeren. De te gebruiken methode is voornamelijk afhankelijk van:

  • Inheidiepte van de wand
  • Kerende hoogte van de wand
  • Conditie van de bodem
  • Obstructies
  • Installatie op land of in het water
  • Waterdiepte

Lees hieronder meer over de meest voorkomende verwerkingsmethoden of bekijk de instructievideo.

Trilblok

Geschikt voor: korrelige of zandige bodems (drijven voor bodems met stevige structuur), lichte grondslag en beperktere diepte 
De meest gangbare methode om een damwand te plaatsen is door middel van een trilblok. Na het plaatsen van een heiframe worden de planken met een kraan met een trilhamer in de bodem getrild. Dit trilblok wordt boven op het damwand element geplaatst en in trilling gebracht waardoor het damwandelement eenvoudig in de grond gebracht wordt. Het volgende element plaatst men in het slot van het voorgaande element en wordt net als de vorige trillend in de grond gebracht.

Spuiten

Geschikt voor: compacte of sterke verdichte grond, beperktere diepte 
In sommige omstandigheden is de kracht van trilhamers onvoldoende om de vereiste neerwaartse kracht te leveren, bijvoorbeeld door obstakels in de grond. De techniek van het spuiten is om de druk direct aan het eind van de damwand op te bouwen. Hierdoor raakt de grond los onder de damplank. Om de grond los te maken gebruikt men lucht of water.

Heien

Geschikt als: alternatief voor trilblokken
Heien met valblokken wordt nog op diverse manieren toegepast bij kunststofdamwanden. Een nieuwe ontwikkeling is de hydraulische heihamer, waarbij het valgewicht met hydrauliek wordt bewogen. Ook zijn er speciale trilhamers verkrijgbaar voor het plaatsen van kunststof damwanden. Deze geven meestal minder slagkracht af , om zo de damwand niet te beschadigen. Het type trilhamer is afhankelijk van de grondsoort, de inheidiepte en de sterkte van de damwand.

Drukken

Geschikt voor: plaatsing in oude stadskernen
Damwand drukken is trillingsvrij en geluidsvriendelijk. Het systeem is hierdoor uitermate geschikt om toe te passen in oude stadskernen van grote steden, langs monumentale panden, of op projecten waar lage geluids- en trillingseisen gesteld zijn. Deze methode is niet geschikt voor elk type grond.

Heien met stalen hulpprofiel

Geschikt voor: zware omstandigheden en dieptes    
Bij zware omstandigheden en dieptes van 4 tot 8 meter is het aan te raden om een stalen hulpprofiel te gebruiken. Dit stalen hulpprofiel heeft exact dezelfde vorm als de ROwat kunststof damwand.

Heeft u vragen over de verschillende verwerkingsmethoden? Neem gerust contact met ons op.

Lees hieronder verder over ROwat Kunststof Damwanden: