ROwat kunststof damwanden zijn op diverse manieren toe te passen, bijvoorbeeld als: 

  • Oeverbescherming voor kanalen, rivieren en jachthavens
  • Alternatief voor lichtgewicht stalen damwanden en houten damwanden
  • Kades, keerwanden en grondkerende constructies tot ongeveer 5 meter
  • Kwelschermen tot ongeveer 8 meter
  • Blokkeren van schadelijke grondwaterstromen
  • Vaste stuw of in combinatie met regelbare stuw

Benieuwd naar alle toepassingen van ROwat kunststof beschoeiing? Download onze folder 

ROwat Beschoeiingen en Damwanden

Lees verder over ROwat Kunststof Damwanden: