ROwat kunststof damwanden zijn op diverse manieren toe te passen, bijvoorbeeld als: 

  • Oeverbescherming voor kanalen, rivieren en jachthavens
  • Alternatief voor lichtgewicht stalen damwanden en houten damwanden
  • Kades, keerwanden en grondkerende constructies tot ongeveer 5 meter
  • Kwelschermen tot ongeveer 8 meter
  • Blokkeren van schadelijke grondwaterstromen
  • Vaste stuw of in combinatie met regelbare stuw

Benieuwd naar alle toepassingen van ROwat kunststof beschoeiing? Download onze folder 

ROwat Beschoeiingen en Damwanden

Bekijk ook eens de onderstaande instructiefilm over het plaatsen van damwanden.

Lees verder over ROwat Kunststof Damwanden: